kerk symbool 345Geloof verandert met de tijd. Je kunt de wereld van 1517 moeilijk met die van 2017 vergelijken. Mensen leven anders en mensen stellen andere vragen. Vanuit de hedendaagse beleving heeft ds. Anne Kooi een paar antwoorden voor mensen van tegenwoordig gegeven. Dat doet ze in alle voorlopigheid en bescheidenheid. Het zijn korte overwegingen bij een thema's als God, Jezus, kerk en christendom. Thema's die steeds weer in de kerk besproken worden, maar nu in eigentijdse taal.

vonderfreiheiteineschristenmenschen 345De christelijke vrijheid werd door Martin Luther niet enkel verheven tot een centraal gedachte van de reformatorische theologie, ze werd ook tot een strijdleuze van de reformatorische bewegingen in de 16de eeuw: de protestanten eisten de vrijheid van Rome, de boeren schreeuwden om vrijheid om zich te verweren tegen de slavernij door de vorsten, radicale geloofsbewegingen bezworen de vrijheid om zich te kunnen ontdoen van de kerkelijke orde, priesters, monniken en nonnen beriepen zich op de vrijheid om zich aan de dwang van hun gelofte te onttrekken, de wereldlijke adel verwees naar de vrijheid om zich te kunnen verrijken met de bezittingen van de kerk, het gewone volk vierde de vrijheid om aan het klerikale paternalisme te ontkomen.