brussel kleine zavel egmondenhoorne 345De geschiedenis van het protestantisme is rijk aan materiaal. In de jaren na 1517 heeft het hier een goede voedingsbodem gevonden. Praktisch iedere stad kwam ermee in aanraking. Soms werd het zelfs de grootste kerk ten opzichte van de katholieke. Dat is niet zo gebleven. Het protestantisme heeft veel strijd en onderdrukking gekend en werd uiteindelijk door de toenmalige Spaanse overmacht bijna verdreven.

De thema's zijn verdeeld in: samenvattende beschrijvingen en de plaatselijke historie. Vervolgens worden bepaalde belangrijke personen voor het protestantisme belicht en tenslotte een aantal voor het protestantisme belangrijke geschriften. Hiernaast vindt u de overzichten.