luther geschiedenis special 345Over Luther verscheen een speciaal nummer van het blad 'Geschiedenis', het januari nummer in 2017.
Hij staat bekend als een rebel, een man die verbeten vocht tegen misstanden en het winstbejag van de katholieke kerk, de verpersoonlijking van een andere levenswijze, de stichter van een ‘nieuwe’ kerk en een public-relationsgenie die de boekdrukkunst handig gebruikte om zijn boodschap over te brengen. Wie is de mens achter deze bewonderde maar ook gehate figuur?