brussel begijnhofkerk 345x230De Begijnhofkerk (Sint Jan te Doper) is een mooie Barokke kerk in Brussel, gebouwd vanaf 1657, lang na de tijd van de reformatie. De kerk is niet protestants, maar in de periode van de reformatie is hij een tijd lang wel door de Lutheranen gebruikt geweest. De beeldenstorm had weliswaar de katholieke kerken leeggeroofd, echt vernield werd de oude kerk niet. Nadien probeerden de Begijnen hem zelfs te restaureren, maar ze besloten uiteindelijk tot nieuwbouw in de stijl van de toenmalige ideeën van de contrareformatie. De kerk is dus meer een voorbeeld van het verloop van de geschiedenis sinds de reformatie. Het historisch artikel erover bekijkt de dingen vanuit een katholiek gezichtspunt, maar is interessant vanwege de sporen die de reformatie in de architectuur naliet. Zie verder het artikel op de website van de vrienden van het Begijnhof.