antwerpen brab olijfberg 345Na de val van Antwerpen in 1585 vergaderden de achtergebleven Protestanten in het geheim bij de mensen thuis. Na het einde van de 80-jarige oorlog (1648 - vrede van Munster) wordt het iets rustiger en in 1652 is er weer sprake van een gemeente met een predikant en kerkdiensten (nog steeds in het geheim, maar georganiseerd). Van dan af wordt de Protestantse gemeente van Antwerpen als de "Brabantse Olijfberg" aangeduid, een schuilnaam maar met ere gedragen. In 1821 mogen ze voor het eerst een eigen kerkgebouw in dienst nemen aan de Lange Winkelstraat nr. 5, een voormalige kloosterkerk.

Deze kerk heeft een lange katholieke historie voordat hij in protestantse handen overging. Het is een geklasseerd monument in Antwerpen, dat onlangs gerestaureerd is. Het bezit een prachtig Walker orgel. Voor een uitvoerige beschrijving: zie de website van de Protestantse Kerk in Antwerpen Noord.

brussel begijnhofkerk 345x230De Begijnhofkerk (Sint Jan te Doper) is een mooie Barokke kerk in Brussel, gebouwd vanaf 1657, lang na de tijd van de reformatie. De kerk is niet protestants, maar in de periode van de reformatie is hij een tijd lang wel door de Lutheranen gebruikt geweest. De beeldenstorm had weliswaar de katholieke kerken leeggeroofd, echt vernield werd de oude kerk niet. Nadien probeerden de Begijnen hem zelfs te restaureren, maar ze besloten uiteindelijk tot nieuwbouw in de stijl van de toenmalige ideeën van de contrareformatie. De kerk is dus meer een voorbeeld van het verloop van de geschiedenis sinds de reformatie. Het historisch artikel erover bekijkt de dingen vanuit een katholiek gezichtspunt, maar is interessant vanwege de sporen die de reformatie in de architectuur naliet. Zie verder het artikel op de website van de vrienden van het Begijnhof.