erasmus hervormer 345Hebt u wel eens een aflaat gezien? Of de bul waarmee Luther door de paus is veroordeeld in zijn tijd?

In het Erasmushuis is op 5 oktober een tentoonstelling geopend, waar beide getoond worden. En daarnaast nog veel meer: oude handschriften die allemaal met de Reformatie te maken hebben. De vraag in de tentoonstelling is of Erasmus ook een hervormer was. Hij was het immers die de Bijbel zo authentiek mogelijk wilde overdragen en onderwijzen aan ieder die het wilde.

De conservatoren in het Erasmushuis hebben de jaartallen 1516 en 1517 met elkaar verbonden. In 1516 gaf Erasmus zijn Griekse vertaling van het Nieuwe Testament uit. In 1517 kwam Luther met een krachtig protest tegen de misstanden van de kerk, met als doel de mensen terug te brengen naar het evangelie zoals dat bedoeld was. Hebben beide gebeurtenissen met elkaar te maken? Zeker! Daarom werd Erasmus naast Luther in zijn dagen regelmatig voor een hervormer aangezien. Aanvankelijk protesteerde hij ook tegen dezelfde misstanden als Luther. Geen wonder dat critici Luther dus omschreven als 'de spirituele zoon en wapenbroeder' van Erasmus.
Uiteindelijk gingen de wegen van Luther en Erasmus toch uiteen. Erasmus nam stelling tegenover Luther, omdat deze in zijn ogen de Reformatie te ver wilde doorvoeren. Erasmus hield vast aan de eenheid van de kerk. Toch raakte hij de naam van een hervormer nooit helemaal kwijt. Meteen na zijn dood kwam zijn werk op de index van de kerk te staan als verboden werk. De sporen van die censuur zijn ook op de tentoonstelling te zien. Net als de prent: De broodmolen van God, waarin Erasmus gebroederlijk naast Luther staat.

Plaats: Erasmushuis, Kapittelstraat 31, Anderlecht
Tijd: de expositie is open van 6 oktober t/m 7 januari 2018
Opening museum: alle dagen, behalve op maandag, van 10-18 uur.

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om op 30 oktober de Lutherconferentie te bezoeken en op die dag eveneens het Erasmushuis.