In samenwerking met directie van het Taxandria museum, het Davidsfonds en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van  de Universiteit van Leuven, zal de heer Gert Gielis een lezing verzorgen, met als titel: "500 jaar Reformatie en Contrareformatie in Turnhout en de Kempen".

De heer Gielis, verbonden aan de Onderzoeksgroep 'Geschiedenis van de Kerk en Theologie' van de KU Leuven zal de Reformatie kaderen binnen de bredere confessionele ontwikkelingen van de zestiende eeuw, en ook verruimen tot de 'Contrareformatie en Katholieke Hervorming'.

De afbeelding: “De Vrede maant de kerken tot verdraagzaamheid” (met in een interieur Luther, Calvijn en de Paus die twisten), wat later in de tijd geschilderd (rond 1600), maar het thema past goed bij de lezing van Gert, 'Reformatie en Contrareformatie'.

Tijd en plaats: donderdag 14 september, 20.00 uur in het Taxandria museum, Begijnenstraat 28 te Turnhout. De toegang is gratis.