koninklijke bibliotheeek 345Op 30 oktober a.s. wordt een studiedag over Luther en invloed in België gehouden. Verscheidene inleiders zullen op deze dag hun licht laten schijnen over Luther en het protestantisme zoals zich dat hier ontwikkelde. Het eerste deel van de dag is in het Nederlands, het tweede in het Frans. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. U vindt onderaan ook een pdf met een opgaveformulier.

Nederlandstalig luik 10.00 – 12.20

o.l.v. Dr W.O.R. WILLEMS, Tyndale-museum, Vilvoorde.

  • 10.00-10.15 Opening/Inleiding 1. 10.15-10.50 Dr. Guido MARNEF: Antwerpen als bakermat van het Lutheranisme in de zestiende-eeuwse Nederlanden: van de vroege jaren twintig tot de Calvinistische Republiek (1577-1585)
  • 10.50-11.25 Dr. Anthony DUPONT: De christelijke invulling van martelaarschap: de kerkvaders als leermeesters voor het heden
  • 11.30-12.05 Dr. Thorsten JACOBI: De betekenis van de Lutherse Reformatie voor vandaag.
  • Algemeen debat

12.20- 13.30 Lunch samen met de Franstalige deelnemers

Franstalig luik 13.30 – 16.15

o.l.v. Dr H. R. BOUDIN, Prodoc, Documentatie-centrum voor het Belgisch Protestantisme, Brussel

  • 13.30-13.45 Opening/Inleiding
  • 13.45-14.20 Dr Johannes TASCHNER: "Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni" (Genèse 32,26). Quelques remarques sur l'herméneutique de M. LUTHER. (30’ toespraak + 5’ vragen)
  • 14.20-14.55 Dr. Monique WEIS : La mémoire du protestantisme en Belgique. (30’ toespraak + 5’ vragen)
  • 14.55-15.30 Ds. Bruneau JOUSSELIN : L’impact de Luther aujourd’hui dans l’Eglise et la Société (30’ toespraak + 5’ vragen)
  • 15.35-16.15 Panel

16.20– 17.30 Receptie voor allen

De deelnemers die niet bij beide taalluiken aanwezig willen zijn, kunnen tijdens het niet bezochte luik een bezoek brengen aan het Erasmushuis te Anderlecht. Gidsen zijn voor ons voorzien. Bij de inschrijving geeft u aan of u het Erasmushuis wilt bezoeken. Zie: http://www.erasmushouse.museum/. U bereikt het Erasmushuis met de metro, lijn 5 richting Erasme, uitstappen in Sint Guido, 2 min. lopen.

Plaats Conferentie: Auditorium Lippens, Koninklijke Bibliotheek van België, nabij het Centraal Station.

De volledige uitnodiging in PDF

Het inschijfformuier in PDF