logo 230

De protestantse kerk in België herdenkt in 2017 500 jaar Reformatie met een kerkendag, een oecumenisch symposium en lokale evenementen. De Refo-werkgroep is al enkele jaren bezig dit programma uit te werken. Erik Mink, coördinator van Refo 2017, verwijst naar de drievoudige doelstelling van de werkgroep:

  • wij willen het historisch besef over de Reformatie aanwakkeren
  • wij vragen aandacht voor de actuele betekenis van de Reformatie voor de kerken en
  • wij zullen ons buigen over wat de principes van de Reformatie voor de samenleving van vandaag kunnen betekenen

Kortom wij kijken terug en we kijken vooruit.

Herdenking
Het hoogtepunt van de herdenkingen is op zaterdag 28 oktober 2017, vlak voor de Hervormingsdag (31 oktober). Rond deze datum herdenkt de protestantse wereld jaarlijks dat Luther zijn 95 proteststellingen wellicht op de deur van de Slotkapel te Wittenberg spijkerde. Er is dan een uitgebreid programma voorzien met een dankdienst in de St Goedele en St Michiel in Brussel.

Plaats: St. Goedele en St. Michiel kathedraal, Brussel (nabij het Centraal Station)

Tijd: 16.00 uur

Symposium
Verder is er op maandag 30 oktober een Lutherdag over de betekenis van de Reformatie vandaag, ook voor de oecumene. Voor dit symposium worden afgevaardigden en verantwoordelijken van andere kerken en levensovertuigingen uitgenodigd. Die dag willen wij ook uitspreken dat de relatie met de Rooms-Katholieke Kerk tijdens die vijfhonderd jaar en vooral sinds Vaticanum II helemaal veranderd is. Met de katholieke kerk hebben wij veel meer overeenkomsten dan verschillen. Dit symposium is ook een dankbare gelegenheid om eraan te herinneren dat de principes van de gewetensvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, die door de Reformatie werden aangewakkerd, maatschappelijk belangrijk blijven.

Plaats: Koninklijke Bibliotheek, Brussel

Tijd: 10.00 uur

Plaatselijke activiteiten

Even fundamenteel is de lokale herdenking van de Reformatie. De protestantse kerken van Antwerpen, Gent, Brugge, Eupen, Vilvoorde, Luik en nog vele andere zijn volop bezig met de organisatie van tentoonstellingen en muzikale evenementen. Zo kunnen de Lage Landen de nog weinig bekende historische betekenis van deze steden en de gebeurtenissen die er plaatsvonden opnieuw ontdekken. Vorig jaar herdacht de Westhoek al uitgebreid de beeldenstorm (link).

Publicatie
De website www.refo2017.be kondigt de activiteiten uitgebreid aan en geeft allerlei informatie over de Reformatie. Er is ook een facebookpagina (facebook.com/Refo2017) waar u de activiteiten overzichtelijk gebundeld krijgt en wekelijks een herinnering aan wat er komt mag verwachten.

Initiatief?
Heeft u zelf een activiteit georganiseerd of een artikel geschreven over de Reformatie? Laat het ons weten, wij maken het graag bekend en stellen u graag het Refo2017 logo ter beschikking.